Our team

Henrik Nilsson

Director
Henrik is a Director with more than 10 years’ experience in counselling and project management, with an expertise in public affairs.

He specializes in Public Affairs, primarily within the areas of real estate, infrastructure and mobility and has extensive experience from working within the communications industry.
He often leads large and complex projects and has worked with a broad range of sectors.

He specializes in Public Affairs, primarily within the areas of real estate, infrastructure and mobility and has extensive experience from working within the communications industry.
He often leads large and complex projects and has worked with a broad range of sectors.

“Kekst CNC is unique because we dare to take on and work with the most complex, fun and challenging assignments.”


Henrik combines a thorough knowledge of the subject matter with a passion for achieving positive change for his clients. Helped by a broad network in politics and business, Henrik has the ability to find the core of an issue in a short period of time and develop a suitable strategy.

Henrik specializes in Public Affairs. He has worked as Chief of Staff for the Municipality of Gothenburg and has extensive experience from the communications industry.

He has helped many clients navigate complex opinion landscapes and solve concrete challenges with the help of innovative communication – both in the Nordics and Europe.

Henrik holds a Master's degree from the Gothenburg School of Business, Economics and Law and a postgraduate degree in Public Administration from the University of Gothenburg.

 


Experience

Crisis Management and Preparedness

  • Conducted crisis management for clients across industries and markets in Sweden.
  • Supported clients through crises including industrial incidents, site closures and issues in the life science sector.
  • Conducted after-action reviews of issues management processes.

Public Affairs

  • Advised clients on navigating the Nordics political landscape, with a particular focus on local, regional and national government and communities.

Corporate Reputation and Positioning

  • Advised clients in the commodities and manufacturing sector.
  • Developed content platforms and multi-media strategies to establish credibility and attract talent.

Insights

A link to a page
Blog

Försiktig regering i svårt ekonomiskt läge

Det var en förväntat försiktig vårproposition som lämnades över till riksdagen i förra veckan. Finansministern poängterade att svensk ekonomi fortfarande befinner sig i ett väldigt besvärligt läge. Den högsta inflationen på 30 år håller tillbaka investeringar, företag blir osäkra och det råder ett vänteläge i ekonomin. Vi ser centralbanker runt om i världen som agerar kraftfullt och räntor som på kort tid har blivit mycket höga. Osäkerheten är stor kring den höga inflationens varaktighet, men det är ett faktum att svensk ekonomi är inne i en lågkonjunktur som förväntas fördjupas under 2024 och kan komma att pågå fram till 2026.

A link to a page
Blog

Avtalsrörelse i kris ökar kraven på företagens kommunikation

Samtidigt som inflationen närmar sig tvåsiffriga nivåer går Sverige in i avtalsrörelsen 2023. Det ställer höga krav på kommunikation – för förhandlingsparterna men även för företag i allmänhet.

A link to a page
Blog

Hur förändrades väljarnas röstningsmönster i valet 2022?

I förra veckan publicerade SCB fördjupad statistik om resultatet i årets riksdagsval. Statistiken sätter ljus på ett par intressanta trender i svenskt röstningsmönster och väljarbeteende. Möjligen kan de visa på längre utvecklingsdrag i den svenska valdemokratin.

Contact Information

Stockholm

P.O. Box 1405

Sveavägen 24-26

SE-111 84 Stockholm

Sweden