Our team

Stefan Nerpin

Director
Stefan has more than 20 years’ corporate leadership experience in developing and executing multi-channel communications strategies involving high-stakes business matters and transformational change.

He advises clients on how to communicate externally and internally in high-stakes matters and transformations such as strategy shifts, corporate repositioning, leadership positioning, merger integration and organizational change, thought leadership, innovation and launches, ESG and sustainability progress, reputational challenges, and crises.

He advises clients on how to communicate externally and internally in high-stakes matters and transformations such as strategy shifts, corporate repositioning, leadership positioning, merger integration and organizational change, thought leadership, innovation and launches, ESG and sustainability progress, reputational challenges, and crises.

“What I value the most about Kekst CNC’s culture is every colleague’s speed and devotion in seamlessly coming together as an effective team. We assist clients with strategic expertise and guidance in managing the most complex situations imaginable.”


Stefan brings with him more than 20 years’ corporate leadership experience in developing and executing integrated communications strategies and multi-channel programs to advance corporate positions, enable commercial growth, and protect important values.

At Kekst CNC he advises client leadership in complex situations where communication plays a crucial role in building trust and confidence. His experience covers strategy shifts, corporate repositioning, leadership positioning, merger integration and organizational change, thought leadership, innovation and launches, ESG and sustainability progress, reputational challenges, and crises.

His leadership background in executive management teams with international corporations allows him to quickly capture and address the most complex client situations. Before joining Kekst CNC, Stefan was SVP Global Marketing, Communications & Public Affairs of Volvo Bus Corporation, and before that, he was Group Chief Communications Officer of DNV, based in Norway. 

Stefan has held similar executive positions with the energy group Vattenfall, where as VP he led brand management and communications in M&A integration and ESG/Sustainability initiatives; with the bank SEB Group, advancing corporate repositioning and digitalization; and with the express transport company TNT, based in the Netherlands, leading global merger change communications and rebranding. He also has a consultant background as Director at Burson-Marsteller, and he started his career with Nielsen Holdings in market and media analytics. 

Stefan holds a degree in Business and Economics from the University of Lund, Sweden.


Corporate Reputation and Positioning

  • Advised a technology company on new CEO first-100 days communications plan and leadership positioning, both internally and externally to multiple stakeholder segments across their global market.
  • Developed Volvo Bus Corporation’s position as a leader in sustainable public transport withworldwide strategic communication concepts, launches, and multi-channel communication programs. These programs pertained to innovative electromobility, automation, and connectivity solutions relevant to: climate change, air pollution, noise, circularity, energy efficiency, and safety.
  • Developed and executed new CEO announcement, first-100 days communications plan, and annual CEO positioning program for new CEO at DNV Group.
  • Developed and led the global positioning and corporate rebranding of the new DNV Group, creating a world leader in assurance and risk management following the merger between DNV and Germanischer Lloyds. Involved scientific sustainability positioning programs including proprietary research and thought-leadership initiatives, United Nations Global Compact partnership,and open platform business model digitalization and market launch.

People Communications

  • Supported European client with strategic advisory, development, and operational production of internal change communications program for post-merger integration communications.
  • Developed and led the internal change communications to enable and support the Volvo Bus Corporation’s global transformation program from a geographic model to a business unit model with revamped organization structure, delegated authority, and lean leadership to improve efficiency and profitability.
  • Prepared and led the announcement and internal change communications for the successful integration process across 100 geographies in the DNV and Germanischer Lloyds merger, enabled by a purpose driven and human-centric engagement strategy, and program for leaders and employees across the world.

Crisis Management and Preparedness

  • Responsible for issues preparedness, crisis communications plans and management manuals, leadership training, and governance at several large companies.
  • Executive handling of issues and crisis communications related to topics such as health and safety, supply chain, litigation, layoffs, and other reputational risks.

Insights

A link to a page
Blog

Vad innebär AI-revolutionen för framtidens kommunikation?

I november förra året lanserades den omtalade chattboten ChatGPT. Sedan dess har AI och teknikens möjligheter och risker diskuterats flitigt. Utvecklingen går i rekordfart. I ett öppet brev manade nyligen en grupp högprofilerade experter och forskare – med Elon Musk i spetsen – till en tillfällig paus, så att samhället och politiken ska ha en chans att hinna anpassa sig och överblicka de konsekvenser som tekniken för med sig.

A link to a page
Blog

Internkommunikation i en turbulent tid

I en tid av snabb förändring och hög volatilitet blir det allt viktigare för bolag att bygga motståndskraft. Ökande osäkerhet i omvärlden riskerar att skapa känslor av otrygghet över företagets framtid bland medarbetare, särskilt i organisationer som aviserar initiativ för effektiviseringar, omstruktureringar eller strategisk översyn. Under det senaste året har de tydligaste exemplen på denna utveckling kanske funnits i techsektorn.

A link to a page
Blog

Hur ska bolag kommunicera i omställningen från tillväxt till lönsamhet?

Svenska tillväxtbolag har länge verkat i medvind. Men just nu skapar kostnadsökningar och dyrare kapital ett klimat som kan vara svårnavigerat för bolagen. En perfekt storm har snabbt uppstått. Det sätter press på tillväxtbolagen att ställa om till fokus på lönsamhet. Bolagens kommunikation sätts på prov. När omvärldsläget förändras i hög takt blir målgrupps- och situationsanpassad kommunikation särskilt viktig.

Contact Information

Stockholm

P.O. Box 1405

Sveavägen 24-26

SE-111 84 Stockholm

Sweden