Our team

Veronica Råberg-Schrello

Managing Director
Veronica specializes in reputation, issues management, sustainability communications and advocacy.

Veronica has corporate experience from working in Communications and Sustainability at Investor AB, as well as secondments to companies within the pharmacy and energy sectors.

Veronica has corporate experience from working in Communications and Sustainability at Investor AB, as well as secondments to companies within the pharmacy and energy sectors.

Veronica leads work on large client accounts, always with a multi-stakeholder perspective and typically on topics such as energy transformation, resource scarcity and increased regulatory pressure. In her role at Kekst CNC, she has worked with an array of local, national and international companies and organisations, as well as held internal leadership positions.

Veronica has corporate experience from working in Communications and Sustainability at Investor AB, as well as secondments to companies within the pharmacy and energy sectors. Past endeavours include work in the arts sector, life science and in the pro bono sector.  

She holds a BSc degree in Business & Economics from the Stockholm School of Economics, as well as a BA in the History of Ideas from Stockholm University.  


Insights

A link to a page
News

Veronica Råberg-Schrello utsedd till Managing Director för Kekst CNC i Stockholm

Den strategiska kommunikationsrådgivaren Kekst CNC har utsett Veronica Råberg-Schrello till ny Managing Director i Stockholm, med start den 15 augusti 2023. Helena Norrman kvarstår som Partner och styrelseordförande för Kekst CNC AB samtidigt som hon kommer fokusera ännu mer på sin roll som senior rådgivare till ledningsgrupper och styrelser för både svenska och globala bolag.

A link to a page
Blog

Starkare reglering av gröna påståenden - en ny era för hållbarhetskommunikation

För att skydda konsumenter från missvisande information kopplad till miljö-, energi- och återvinnings-prestanda, har EU-kommissionen lämnat ett lagförslag som ska reglera kommunikation om produkters och verksamheters hållbarhet. Kommissionen vill att beslut om direktivet ska fattas före EU-valet 2024, men hur övriga institutioner ser på detta kvarstår att se. Om ett beslut tas nästa vår återstår sedan några års arbete med att implementera direktivet i nationell lag. Men det är under 2023 som reglerna slås fast i EU.

A link to a page
Blog

Så bör företag agera när 1,5-gradersmålet faller

Efter sedvanliga övertidsförhandlingar avslutades igår natt COP27-mötet i Sharm-el-Sheikh. Ett slutdokument har klubbats och den stora segern – om det finns någon – är att en fond ska upprättas för utsatta länders anpassning till en allt varmare värld.

Contact Information

Stockholm

P.O. Box 1405

Sveavägen 24-26

SE-111 84 Stockholm

Sweden