Blog 13 March 2023

Almedalens roll som arena för dialog består

Stockholm Brief

I år är det 55 år sedan Almedalsveckan hade sin start. Sedan dess, då Olof Palme talade från ett lastbilsflak i Visby, har traditionen av politiska tal hållits intakt. Almedalsveckans fokus på dialog om samhällsfrågor och möjligheten för olika röster att göra sig hörda har också bestått tills idag. Det är något som Region Gotland har tagit fasta på med årets tema ”Alla röster ska höras!”.

Almedalsveckan har delvis ändrat form genom åren, men den har fortfarande en viktig roll att spela för aktörer som vill skapa och bygga kontakter. Sommardagarna i Visby ger unika möjligheter till utbyte mellan näringslivet och politiken, till relationsbyggande och profilering. Men för företag som vill medverka i veckan och säkra att deras närvaro är relevant krävs en genomtänkt plan.

Det finns en allmän aptit bland företag på att hitta samarbeten utanför den egna sektorn. De företag som kan hitta intressanta frågeställningar i skärningspunkten mellan olika intressen och aktörer kan förväntas få ut mest av veckan. För att lyckas med detta är det viktigt att identifiera rätt forum att medverka i, synas på och bevaka.

De senaste tre åren har varit unika i Almedalsveckans historia, med en inställd vecka, en mestadels digital vecka och en vecka präglad av sorg efter det tragiska mordet på psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren. Även i år kan vi förvänta oss förändringar.

Säkerheten i Almedalen är en aspekt som har klivit upp på agendan. 2022 års morddåd och Rysslands fortsatta invasionskrig i Ukraina skapar ett behov av att både direkta och indirekta säkerhetshot tas i beaktning. Region Gotland har meddelat att de bevakar läget och att potentiella beslut kring restriktioner tas i samråd med polisen, de politiska partierna och alla arrangörer.

Almedalsveckan 2023 tidigareläggs och flyttas från vecka 27 till vecka 26. Veckan kommer dessutom pågå från tisdag till lördag i stället för söndag till torsdag. Detta kommer sannolikt resultera i att näringslivet kortar ned sin närvaro då företagsrepresentanter i mindre utsträckning stannar kvar i Visby över helgen. 

De politiska talen är förlagda till perioden onsdag till lördag. Moderaterna inleder veckan med ett tal klockan 11 på onsdagen. Initialt var planen att Centerpartiet skulle inleda veckan, men Sveriges ordförandeskap i EU har ändrat på det. För att undvika en krock med det sista stora EU-toppmötet där regeringen står som värd i och med Sveriges ordförandeskap har Moderaterna bytt till sig Centerpartiets dag. I vanliga fall följer partiernas dagar en tågordning som roterar varje år.

Till följd av att schemat för veckan delvis har flyttats till helgen och av att de politiska talen inleds under dag två är det sannolikt att årets politikervecka i praktiken bli ännu kortare än planerat, med mest aktivitet från onsdag förmiddag till fredag eftermiddag.

Praktiskt bör alla förberedelser med bokningar av boende, restauranger och eventytor redan vara igångsatta. I annat fall – starta nu. 

Kontakta Amanda Anderberg om du vill fortsätta att diskutera Almedalsveckans utmaningar och möjligheter.