Blog 29 August 2023

100 dagar till COP28 - är ditt företag redo?

Stockholm Brief

Mindre än hundra dagar återstår till dess att det årliga klimattoppmötet COP28 går av stapeln i Dubai den 30 november. På den internationella arenan har det under flera månader pågått intensiva diskussioner om mötets funktion och företags ansvar för klimatet. Vänder man däremot blicken mot Sverige har det mediala intresset för COP28 hittills varit relativt svalt. Men svenska företag står inför samma utmaning som internationella företag i att balansera ambition och realism på hållbarhetsområdet, och i samband det kommande klimatmötet kommer granskningen av företags ambitioner och kommunikation inom hållbarhet sannolikt skärpas också i Sverige.

För två år sedan användes COP26 i Glasgow som plattform för profilering av företag med ambitioner inom hållbarhetsområdet. Sedan dess har kritiken mot företags hållbarhetskommunikation tilltagit. Tillsynsmyndigheter har ökat trycket på näringslivet med nya och kommande regler, bland annat för att motverka greenwashing. Vid förra årets COP27 i Sharm el-Sheikh hade diskussionen om klimatförändringarna och vem som bär ansvaret för lösa klimatkrisen nyanserats och fördjupats. Förhandlingarna på toppmötet resulterade i beslut om flera konkreta åtgärder. Bland annat lanserades Loss and Damage Fund, som ska bistå fattiga länder som drabbas av klimatförändringarna. Efter COP27 har förändringstrycket ökat ytterligare och bland annat tagit form av klimattvister, företagsaktivism och politiskt tryck.

Vid COP28 i Dubai i år riskerar det att uppstå en krock mellan den senaste tidens politiska ambitionshöjningar på klimatområdet och näringslivets ansvar. Än mer granskning och skepsis än tidigare kan väntas från civilsamhället och medierna. Om man ser till debatten i många europeiska länder ser COP28 ut att bli det mest omtvistade klimattoppmötet hittills, med en ökning i antalet anklagelser om hyckleri och uppmaningar till bojkott. Omfattande kritik har riktats mot valet av värdland, på grund av Förenade Arabemiratens roll som stor oljeproducent och en av världens största utsläppare av koldioxid per capita. Miljögrupper har varnat för att inblandning av ett värdland som också är en oljeexportör kan ha en bromsande effekt på kampen mot den globala uppvärmningen.

Det finns andra utmaningar med toppmötet i Dubai. Under förra årets klimattoppmöte i Egypten rapporterades det att utrymmet för protester var begränsat. Grupper från civilsamhället, inklusive Human Rights Watch och Amnesty International, har påpekat att utrymmet för protester kan vara begränsat också i år, då det fortfarande är otydligt hur de emiratiska myndigheterna kommer agera.

Samtidigt har värdlandet och arrangörerna bakom konferensen kallat COP28 för en vändpunkt för globala klimatåtgärder. Förenade Arabemiraten har positionerat klimattoppmötet som "Transformational COP of Action", vilket sätter hållbarhetsframsteg från inte minst företag i blickfånget. COP28 innebär också en lansering av FN:s Global Stocktake Report, som kommer att bedöma världens kollektiva framsteg mot Parisavtalets långsiktiga mål. Denna rapport ska tas fram en gång vart femte år och kommer att titta på befintliga klimatåtgärder och stöd, för att identifiera luckor och bereda väg för gemensamma lösningar.

Trots den hittills begränsade uppmärksamhet som COP28 fått i Sverige ger den internationella debatten oss en viktig påminnelse om hur landskapet för hållbarhetskommunikation förändras. Den internationella trenden med ökad granskning och kritik riskerar att spilla över på debatten i Sverige inför det annalkande klimattoppmötet.

Som företag är det hög tid att utvärdera den egna kommunikationen på hållbarhetsområdet mot följande frågeställningar:

  • Är ert hållbarhetsnarrativ rustat för skärpt granskning från media och civilsamhälle?
  • Svarar hållbarhetsnarrativet mot förändrade externa förväntningar? Täcker det in de hållbarhetsfrågor som era intressenter just nu fokuserar på?
  • Är företagsledningen uppsjungen på hållbarhetsnarrativet och redo att kommunicera trovärdigt?
  • Vilka är de ryktesrisker som ert företag är exponerat för på hållbarhetsområdet?
  • Är organisationen rustad för att bevaka eventuella frågor och problem som kan hamna i fokus under COP28?

Som det enda globala policyfokuserade forumet för hållbarhet är COP unikt och lockar en verkligt mångsidig uppsättning medverkande från näringslivet och politiken. Det är sällan stora olje- och gasbolag sitter ned vid samma bord som forskare och pionjärer inom cirkulär ekonomi. Det är denna mångfald som håller COP relevant år efter år. Men mångfalden inblandade röster gör det också svårt att förutsäga vilka diskussioner vid konferensen som kommer vara produktiva och ha verklig effekt, respektive vilken del av förhandlingarna som kommer att sluta som en skrivbordsprodukt.

Vad som är säkert är att rösterna som hörs i debatten om klimatet blir fler och mer högljudda för varje år. Om ditt företag har något att dela med sig av kommer det att bli svårare att få uppmärksamhet, samtidigt som granskningen av och kritiken mot företags påståenden om hållbarhet kommer fortsätta skärpas. Det skapar en utmanande miljö och ger goda skäl att noggrant se över hur din organisation kommunicerar om hållbarhetsfrågor.

Hör gärna av dig till Amanda Anderberg på [email protected] om du vill diskutera kommunikativa utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet.