Our team

Julia Jäger

Associate
Julia specializes in public affairs and corporate communications.

Julia has expertise in sustainability and international politics, with a focus on the US and EU.

Julia has expertise in sustainability and international politics, with a focus on the US and EU.

“It is inspiring to be surrounded by talented and driven colleagues eager to share their experiences and knowledge.”


Julia has experience advising clients on complex issues across multiple industries. Before joining Kekst CNC, Julia worked in public affairs at Volvo Group in Washington, D.C.. There, she followed political developments in the US, with a particular focus on electrification and sustainability. Julia has also worked in international relations and trade at the Swedish-American Chamber of Commerce in Washington, D.C., and with trade issues at the US Embassy in Stockholm.

Julia holds a BSc in Business & Economics from the University of Gävle.


Insights

A link to a page
Blog

Hur kommer ägaraktivisterna agera under stämmosäsongen 2023?

De senaste åren har investerare på aktiemarknaden anammat en alltmer aktivistisk agenda. Ett led i detta är ESG-aktivismen, som har vuxit fram i samband med att investerare har ökat sitt fokus på och ställt tydligare krav inom hållbarhet. Under stämmosäsongen 2022 slog antalet ESG-förslag från denna investerartyp rekord på global nivå. Samtidigt kunde vi notera att övriga ägares stöd för förslagen minskade. Vad beror det på, och vad kan vi förvänta oss under 2023?

Contact Information

Stockholm

P.O. Box 1405

Sveavägen 24-26

SE-111 84 Stockholm

Sweden