Our team

Malin Lundin

Director
Malin has over 20 years’ experience as a strategic and financial communications advisor.

She has advised on a large number of capital market transactions, including IPOs and M&A deals.

She has advised on a large number of capital market transactions, including IPOs and M&A deals.

Malin has over 20 years’ experience as a strategic and financial communications advisor. She has advised on a large number of capital market transactions, including IPOs and M&A deals.

In addition to her work on special situations, Malin provides ongoing support to Swedish and global clients by offering strategic advice on investor relations, financial and sustainability reporting and crisis communication.

Prior to joining Kekst CNC, Malin worked as a financial analyst at Nordic Equities securities brokerage. She holds an MBA with a focus on International Finance and Economics from Linköping University.


Insights

A link to a page
Blog

Hur kommer ägaraktivisterna agera under stämmosäsongen 2023?

De senaste åren har investerare på aktiemarknaden anammat en alltmer aktivistisk agenda. Ett led i detta är ESG-aktivismen, som har vuxit fram i samband med att investerare har ökat sitt fokus på och ställt tydligare krav inom hållbarhet. Under stämmosäsongen 2022 slog antalet ESG-förslag från denna investerartyp rekord på global nivå. Samtidigt kunde vi notera att övriga ägares stöd för förslagen minskade. Vad beror det på, och vad kan vi förvänta oss under 2023?

A link to a page
Blog

Hur ska bolag kommunicera i omställningen från tillväxt till lönsamhet?

Svenska tillväxtbolag har länge verkat i medvind. Men just nu skapar kostnadsökningar och dyrare kapital ett klimat som kan vara svårnavigerat för bolagen. En perfekt storm har snabbt uppstått. Det sätter press på tillväxtbolagen att ställa om till fokus på lönsamhet. Bolagens kommunikation sätts på prov. När omvärldsläget förändras i hög takt blir målgrupps- och situationsanpassad kommunikation särskilt viktig.

A link to a page
Blog

Q3-rapporternas budskap: Tuffare tider stundar på börsen

Kekst CNC har analyserat kvartalsrapporterna från Stockholmsbörsens storbolag för tredje kvartalet fram till och med 21 oktober.

Contact Information

Stockholm

P.O. Box 1405

Sveavägen 24-26

SE-111 84 Stockholm

Sweden