Malin Lundin

Director

Insights

A link to a page
Blog

Lönsamhetsfokus och dystra framtidsutsikter i årets Q3-rapporter

Under hela året har fokus i rapportering kring kvartalsrapporter handlat mycket om marknadsutvecklingen och bolagens förmåga att hantera en orolig och snabbrörlig omvärld. När vi kommit halvvägs i rapportsäsongen för tredje kvartalet framgår det tydligt att bolagen märker av det utmanande marknadsläget. Det har resulterat i vad som benämnts som den sämsta rapportstarten på tio kvartal.

A link to a page
Blog

En ny vår för blankaraktivismen?

Blankaraktivism har under de senaste åren blivit en realitet för allt fler svenska bolag. SBB, Truecaller, Evolution och Sinch utsattes för förra årets mest uppmärksammade blankarattacker. Snabbväxande bolag, nynoteringar och färgstarka grundare hamnar ofta i aktivistens blickfång. Fenomenet är i sig inte nytt – det har förekommit i ökande utsträckning sedan 1990-talets början. Men tills nyligen var svenska bolag relativt fredade. Hur bör bolagen agera när hotet från blankare växer?

A link to a page
Blog

Hur kommer ägaraktivisterna agera under stämmosäsongen 2023?

De senaste åren har investerare på aktiemarknaden anammat en alltmer aktivistisk agenda. Ett led i detta är ESG-aktivismen, som har vuxit fram i samband med att investerare har ökat sitt fokus på och ställt tydligare krav inom hållbarhet. Under stämmosäsongen 2022 slog antalet ESG-förslag från denna investerartyp rekord på global nivå. Samtidigt kunde vi notera att övriga ägares stöd för förslagen minskade. Vad beror det på, och vad kan vi förvänta oss under 2023?

Contact Information