Our team

Nina Altmejd

Senior Associate
Nina Altmejd is a Senior Associate at Kekst CNC in Stockholm.

Nina works primarily with corporate and digital communications.

Nina works primarily with corporate and digital communications.

Nina graduated from Science Po in Paris with a master’s degree in Communications, Media and Creative Industries. Prior to Kekst CNC, she has gained experience as a consultant at Dentsu Aegis Network in Paris and Prime & United Minds in Stockholm.


Insights

A link to a page
Blog

Så stärker du företagets kommunikativa beredskap vid cyberincidenter

Förekomsten av cyberhot och hackaraattacker har på senare år ökat dramatiskt, i Sverige och internationellt. Angreppen blir både fler till antalet och mer omfattande och välorkestrerade. Under pandemin exponerade den snabba övergången till distansarbete inom stora delar av ekonomin företag och organisationer för fler cyberrisker och utlöste en exponentiell tillväxt av hot, incidenter och attacker från hackare och så kallade hotaktörer.

A link to a page
Blog

En geopolitiskt känslig omvärld ställer nya krav på företags kommunikation

Efter decennier av nedrustningspolitik och just-in-time-ekonomi har frågor om försvar, säkerhet och beredskap landat topplaceringar på dagordningen. Geopolitiken är idag, av många anledningar, en realitet som alla bolag måste förhålla sig till och med den följer såväl nya krav som kommunikationsutmaningar.

A link to a page
Blog

Vad innebär AI-revolutionen för framtidens kommunikation?

I november förra året lanserades den omtalade chattboten ChatGPT. Sedan dess har AI och teknikens möjligheter och risker diskuterats flitigt. Utvecklingen går i rekordfart. I ett öppet brev manade nyligen en grupp högprofilerade experter och forskare – med Elon Musk i spetsen – till en tillfällig paus, så att samhället och politiken ska ha en chans att hinna anpassa sig och överblicka de konsekvenser som tekniken för med sig.

Contact Information

Stockholm

P.O. Box 1405

Sveavägen 24-26

SE-111 84 Stockholm

Sweden